ท่องเที่ยวทั่วโลก

รวมที่ท่องเที่ยว

แหล่งวัตถุโบราณโนนพร้าว

แหล่งวัตถุโบราณโนนพร้าว  บ้านกุดคอเมย ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งจากการศึกษาของกรมศิลปากรพบว่า มีอายุใกล้เคียงกับที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี ปัจจุบันวัตถุโบราณทั้งหมดที่ขุดได้ เช่น โครงกระดูก ทองสัมฤทธิ์ กำไล ลูกปัด จานบิน ขวาน หอก และอื่น ๆ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนำไปเก็บไว้ที่จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่บ้านกุดคอเมย ตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ และทำการ ขุดค้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ลักษณะของโบราณสถาน

มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร จากที่ราบโดยรอบ พบหลักฐาน ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดีและล้านช้าง และจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง

สามารถกำหนดอายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และโบราณวัตถุวัฒนธรรมล้านช้างประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔

 

ufa24hrs

Categories: ท่องเที่ยว

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. แหล่งวัตถุโบราณโนนพร้าว  บ้านกุดคอเมย ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2537

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *