ท่องเที่ยวทั่วโลก

รวมที่ท่องเที่ยว

อุโมงค์โฮมสเตย์

อุโมงค์โฮมสเตย์ ชุมชนบ้านอุโมงค์เป็นชื่อแปลงมาจากคำว่า โอ้งโม่ง เป็นคำพื้นเมือง แปลว่า เป็นหลุมเป็นบ่อ อยู่บริเวณหน้าวัดอุโมงค์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าใต้พระเจดีย์มีอุโมงค์อยู่ภายใน

ต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้จาริกผ่านมา ได้มีนิมิตเห็นพระยานาคพิทักษ์รักษาสมบัติใต้อุโมงค์ไว้ ด้วยเกรงว่าจะมีผู้ไปรบกวนอันอาจเป็นอันตรายจึงได้สร้างเจดีย์ครอบอุโมงค์ไว้ ต่อมาได้มีการบูรณะและพัฒนาจนเป็นวัดอุโมงค์ในปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบลุ่มและอยู่อาศัยตามริมน้ำลำคลอง เป็นกลุ่มชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และมีชุมชนหนาแน่นบริเวณสองข้างถนน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน เป็นอาชีพหลัก รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอาชีพอื่นๆ

ตำบลอุโมงค์เป็นตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่โดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชุมชนไตยองและไตพื้นเมือง

วัดเชตวัน-ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง กู่ม้า ชื่นชมวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ณ ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน หรือห้างเจ้า พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของใช้ สมัยโบราณ จากนั้นไป “วัดเชตวัน” ชมวัดเก่าแก่ฝีมือช่างพม่าพร้อม สักการะพระนอน ต่อด้วยไป “ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง-กู่ม้า” สุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี นาม “ภูก่ำงาเขียว”โบราณสถานที่ชาวลำพูนให้ความเคารพศรัทธา อ่านต่อ

Categories: ท่องเที่ยว

Tags: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *