ท่องเที่ยวทั่วโลก

รวมที่ท่องเที่ยว

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร ตั้งอยู่บริเวณวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง (วัดเหนือ) โดยจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ซึ่งมีชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ทรงพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การศึกษาอบรม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและที่พักผ่อนของประชาชน

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 126,799,298.20 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและเงินบริจาคของประชาชน

หอพระประวัติเป็นแหล่งเรียนรู้ในทางธรรม และเรื่องราวของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดแสดงทั้งหมด 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นแรก จัดแสดงเรื่องสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง 19 พระองค์ และประวัติ พระจริยาวัตรของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชั้นสอง จัดแสดงพระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ผลงานพระนิพนธ์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์

ชั้นสาม เป็นห้องวิปัสสนากรรมฐาน ที่ฝึกสำรวมจิตกายใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาฝึกฝนเรียนรู้ปฏิบัติตนตามกำลังศรัทธา

 

ufa24h

Categories: ท่องเที่ยว

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร ตั้งอยู่บริเวณวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *