ท่องเที่ยวทั่วโลก

รวมที่ท่องเที่ยว

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมืองเป็นโบราณสถานที่สำคัยอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองของฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2377

เมื่อมีการสร้างกำแพงเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตของแปดริ้ว และให้เมืองนี้เป็นปราการรักษาพระนคร และชาวบ้านชาวเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูนั้น

ศรัทธาในพระพทุธศาสนาได้ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเป็นที่พึ่งทางใจในยามสงคราม เนื่องจากวัดนี้ ตั้งอยู่ในเมือง ชาวบ้านจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า ” วัดเมือง ” ต่อมาภายหลังเมื่อพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2451 จึงได้พระราชทานนามวัดว่า ” วักปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ” ซึ่งมีความหมายว่า วัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินสร้าง”

เป็นวัดที่เก๋าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งที่เป็นศาสนาสถานและสถานที่ที่เกียวกับประวัติศาสตร์เมือง คือสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมือง ต่อมาได้ถูกเผาจนกลายเป็นเป็นวัดร้างเมื่อคราวเหตุการณ์กบฎอั้งยี่ แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัดประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Categories: Uncategorized

Tags: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *