ท่องเที่ยวทั่วโลก

รวมที่ท่องเที่ยว

วัดบางอ้อยช้าง

วัดบางอ้อยช้าง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจมากกว่านั้น แต่เดิมบริเวณหมู่บ้านมีการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า “อ้อยช้าง” ไว้สำหรับเลี้ยงช้าง และมีการทำหน้าที่ส่งส่วยอ้อยไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา

ในสมัยนั้นเรียกกันว่า “บ้านส่วยอ้อย” มีพ่อบ้านปกครองเรียกว่า “หัวหมู่ส่วยหลวง” ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดบางอ้อยช้างขึ้นมา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวัดบางอ้อยช้าง” ตามชื่อวัด สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์

มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองหมอจำปี คลองยายพูน คลองยายจีน และคลองวัดบางอ้อยช้าง มีน้ำใช้ตลอดปี เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นสวนกึ่งเมือง

ชุมชมบ้านบางอ้อยช้างหรือวัดบางอ้อยช้าง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจมากกว่านั้น แต่เดิมบริเวณหมู่บ้านมีการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า “อ้อยช้าง” ไว้สำหรับเลี้ยงช้าง และมีการทำหน้าที่ส่งส่วยอ้อยไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นเรียกกันว่า “บ้านส่วยอ้อย” มีพ่อบ้านปกครองเรียกว่า “หัวหมู่ส่วยหลวง”

ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดบางอ้อยช้างขึ้นมา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวัดบางอ้อยช้าง” ตามชื่อวัด สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองหมอจำปี คลองยายพูน คลองยายจีน และคลองวัดบางอ้อยช้าง มีน้ำใช้ตลอดปี

เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นสวนกึ่งเมือง และมีแนวโน้มว่าพื้นที่ทำการเกษตรกำลังจะหมดไป และกลายเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านคือ การทำสวนผลไม้ และทำการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการทำการเกษตรอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก นอกจากนี้ก็มีอาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้าง

 

ufa24hrs

Categories: ท่องเที่ยว

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. วัดบางอ้อยช้าง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจมากกว่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *